شما می توانید از طریق تپل تیپ کسب درآمد کنید!

دوست عزیز شما می توانید پس از ثبت نام در تپل تیپ با فرستادن درخواست خود به تپل تیپ یک کد معرفی به صورت رایگان دریافت کنید.

این کد معرفی هم برای یک بار خرید خودتان شامل تخفیف می باشد و هم با معرفی وبسایت ما جهت خرید به مشتریان و یا دوستان خود  و فرستادن کد معرفیتان برای آن ها ، بقیه هم می توانند از تخفیف فروشگاه ما استفاده کنند و همچنین به ازای هر خرید با کد معرفی شما از 10 تا 20 درصد پورسانت ( بسته به مبلغ خرید ) به حسابتان واریز خواهد شد و شما در هر زمان مایل بودید می توانید این پورسانت را دریافت کنید.

 نمایش تعداد خرید صورت گرفته با کد معرفی شما از طریق پنل کاربری شما ، قسمت همکاری امکان پذیر می باشد. در این قسمت شما می توانید تعداد خریدی که با این کد معرفی انجام شده است را مشاهده کنید و از همانجا جهت دریافت پورسانت پیام ارسال کنید.

 

ارسال درخواست کد معرفی